Re-integratie

Re-integratie gaat over het terugvinden van jouw weg naar werk op een gezonde manier. Wie was je voordat je ziek werd, maar veel belangrijker nog: wie ben je nú?

Ongewild thuiszitten doet iets met je. Het valt dan niet altijd mee om een juiste balans te vinden tussen wat je kunt en wat je wilt. Wat heb je nodig om te kunnen werken en wat zijn je mogelijkheden? Daar gaat het om.

Voor de werkgever

Eerste Spoortraject

Voor medewerkers die door ziekte zijn uitgevallen bied ik begeleiding aan om op een gezonde manier de weg naar werk terug te kunnen vinden en te behouden. De inzet van jobcoaching is daarbij zeker bespreekbaar.

Afgestemd op de situatie en de vraag van werknemer, leidinggevende en HR adviseur wordt een maatwerktraject afgesproken.

Tweede Spoortraject

Voor medewerkers die al langere tijd ziek zijn en mogelijk niet meer terug kunnen naar eigen werk bied ik een volledig traject aan dat voldoet aan de uitgangspunten van de Wet Verbetering Poortwachter.

Afgestemd op de situatie en de benutbare mogelijkheden zoals vastgesteld door de bedrijfsarts, wordt een maatwerktraject afgesproken.

Hierin zitten in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen:

  • Intake en opstellen re-integratieplan
  • Opstellen zoekprofiel en maken van een arbeidsmarktgericht cv
  • Arbeidsmarktoriëntatie rekening houdend met de benutbare mogelijkheden
  • Netwerken en trainen van sollicitatievaardigheden
  • Afstemming met de werkgever
  • Voortgangsrapportage en eindrapportage

Uitbreiding met extra onderdelen is altijd bespreekbaar.

Rouw bij Baanverlies

Je baan kwijtraken of weten dat je binnenkort je baan gaat kwijtraken is geen kleinigheid. Vaak worden de scherpe randjes vanzelf minder en kun je na enige tijd weer vooruit.

Maar soms is dit niet het geval en blijven boosheid, verdriet en ongeloof je teveel in de weg zitten om nieuwe stappen te zetten. Met de Transitietraining ‘Omgaan met Baanverlies’, ontwikkeld door dr. Janske van Eersel, kan ik je ondersteunen om de draad weer op te pakken.

De training bestaat uit zes stappen die in een periode van twee maanden worden doorlopen in een mooie mix van online modules en persoonlijke coaching. In je eigen tijd en tempo ga je thuis aan de slag met de video’s en de werkboeken. Tussendoor plannen we drie keer een coachgesprek in zodat je tot verdere verdieping komt.

De investering voor deze Transitietraining is € 850,- excl. BTW.

Share This